Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Obchodné podmienky

Úvod O násObchodné podmienky

Tento nápojový portál www.vandrink.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov.

 

Upozornenie: Nie sme platcami DPH a všetky uvedené ceny sú bez DPH.


Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru alebo služby akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.


Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť  tovar alebo poskytovaná služna uvedená na www.vandrink.sk. 

 

Storno objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať do jednej hodiny od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty info@vandrink.sk, alebo na telefónnom čísle 0948 189 559. Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.)

V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.

V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 15 € a úhradu  nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.


Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať daný druh a množstvo tovaru alebo poskytovanú službu na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok. 


Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania vačšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi kontaktovať kupujúceho v lehote 24 hodín od objednania a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, alebo zmenu objednávky.


Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

V objednávke uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar.

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku. Kupujúci prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek min. 18 rokov.


Osobné údaje

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru.


Spôsob platby


Prevodný príkaz: pri prevodnom príkaze bude tovar vyexpedovaný zo skladu po obdržaní platby na účet predávajúceho. Ak sa chcete pred zaplatením objednávky uistiť, že Vami požadované množstvo máme skladom, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

Hotovosť

Platobná karta (pri doručení hlásiť vopred)

 


Aby ste ako kupujúci mohli odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

tovar nesmie byť použitý,

tovar musí byť nepoškodený,

tovar musí byť kompletný,

 


Reklamácie

Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru do vandrink.sk. Reklamácie sú vybavované:

telefonicky (v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 907 042 289)

e-mailom (info@vandrink.sk)

poštou (VAN DRINK s.r.o., Nimnická cesta 1612, 020 01 Púchov)

 


Ceny

Firma nie je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránkach sú bez DPH. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením hotovosti. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.


Doprava

Doprava je účtovaná 0,18€/km. Doprava je realizovaná našou spoločnosťou. 

 

Prenájom výčapného zariadenia

Prenájom samostného zariadenia bez suda je možný. 

  • Zapožičanie na víkend sa považuje obdobie od piatka 15:30 do pondelka 15:30(po dohode aj skorší/neskorši časový horizont).  V prípade neodovzdania zariadenia bez udania dôvodu zapožičanie pokračuje a to tak, že k cene za prenájom sa pripočíta cena za prenájom na deň. Za prenájom na deň sa počíta prvý deň zapožičania a každých ďalších ukončených 24 hodín (t.j. deň). 

  • Zariadenie odovzdávame klientovi v zloženom stave, to znamená že zákazník od nás dostane postup akým spôsobom zariadenie iba spustiť. 

  • Zariadenie je pravidelne čistené a sanitované a klient dostáva zariadenie čisté

  • Za zariedenie sa skladá vrátna kaucia vo výške 200€/ks pri jednopákovom prevedení, pri dvojpákovom 450€/ks, pri zariadení bez chladenia 80€/ks

  • Po porušení plomby na KEG sude nie je možné si nárokovať  vrátenie platby za nespotrebovaný obsah.                                                                                      

  • V prípade nedostupnosti požadovaného KEG sudu a telefonickej nedostupnosti klienta si vyhradzujeme právo dodať pivný KEG sud v podobnej cene a v podobnej kvalite podľa vlastného uváženia.

  • Reklamácia sa rieši pri preberaní zariadenia od klienta na mieste.

  • Pri poruche zariadenia urobíme všetko preto, aby sme dodali klientovy náhradné zariadenie, negarantujeme však 100% dostupnosť.                                                                 

 Prenájom párty stanu a pivných setov